Velkommen

Sør-Gjæslingan 

 

                                                    det fredete fiskeværet  Namdalskysten

 

Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot FoldaFiskeværet var i sin tid et 

av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongenDet var en væreier som eide grunnen, men i motsetning til i Lofoten eide ikke væreieren alle rorbuene selv, de fleste var oppført og eid av fiskerne  leid grunnVæreierens inntekter kom fra oppkjøp og foredling 

av fiskeproduktersamt fra handelsvirksomheten i fiskeværet.

 

 

 

 

 

Rorbuvert Sissel:   Mob.tlf.  488 80 039

Booking. (klikk her)

Museet Midt/ Norveg  tlf. +47 74 36 07 70

Mailadr.:  post@museetmidt.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gjestebrygga Info (klikk her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta vare  krykkja i Sør-Gjæslingan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krykkjebestanden ser ut til å være minkende i Sør-GjæslinganLikeså antall ærfugl og ulike arter måse er for nedadgående.

Dette skyldesetter hva forskerne menermest matsituasjonen i havet.

 

Det sies også, at minken gjerne forsyner seg av ærfugl og måseunger. Det folk kan bidra med er bl.a. å holde hundene i båndom de død og liv vil ha med sine firbeinte venner dit ut.

Ærfuglen kan bli skremt av løshunder og forlate egg og unger.

 

den anrde side har vi ikke observert mange hekkende grågås som i år.  

 

 

 

.

 

 

 

 

Skjøtsels/ forvaltningsplaner

 

for Sør-Gjæslingan  

 

Skjøtselsplan for Kjerkøya er rett rundt hjørnet.

Den nye forvaltningsplanen er også straks ferdig

(Klikk  ønsket nedenforstående dokument)

 

Skjøtselråd for kulturmarkeng

 

Skjøtselplan Heimværet Slåttemark 1

 

Skjøtselplan Heimværet Slåttemark 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioforsk Rapport/ Viktige naturtyper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ny skjøtselsplan (nr 2) 

 

for Sør-Gjæslingan  klikk her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

Fiskeridirektoratet

Nyttig informasjon om farleder, fyr og merker i Viknaområdet. Mange opplysninger om maritimt mangfold, samt vern  - områder og grenser.

Klikk på bildet, så kommer du inn Fiskeridirektoratets nettside. 

 

 


 

Disse sidene om Fiskeværet Sør-Gjæslingan er laget på ideologisk grunnlag av oss som er betatt av disse øyene, og historien. - om de som har bodd der, - drev fiske og handel der, - samt kvinnene/ rorbukokkene som stelte for og fødde mannfolka i dette maskuline samfunnet.

Sidene er under stadig utvikling. Send gjerne bidrag i form av bilder og dokumentasjon.

Kildehenvisninger tilkommer.

                                                                    

                                                                          Vennlig hilsen Jan Åge Habberstad og Fred Berntzen 

 

 

        

  

Fiskeværet Sør-Gjæslingan er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke "Olavsrosa"

Hva er Norsk Kulturarv? Klikk på merket.

 

 

 

  

FLAG001B.gif  Information in English (Click flag)

 

 

  "Kjøpstu" som fiskerne kalte bygningen går i dag under navnet  Væreierboligen. Det var bestyrerne på været som  bodde i "kjøpstu". - På 140 år var  Petter Kjølleberg den eneste væreieren som bodde der en tid. (Kilde: Birger Brandtzæg). Etasjene over forretningen  leies i dag ut av museet til selskaper (klikk på bildet)

 

 

Butikken.jpg   Besøk trivelige Sør-Gjæslingan (Klikk på bildet)

                       

 

Untitled-2.jpg Untitled-4.jpg Untitled-3.jpg Untitled-5.jpg