Skriv ut

 

Forvaltnings-/skjøtselsplan

 

 
Planen som er utarbeidet i 2004 skal være en rettesnor og
 
veiviser for å oppnå formålet med fredningen av Sør-Gjæslingans kulturmiljø. 
 
 
Siden tar en stund å laste ned.
 
Ansvarlig:
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK)
Avdeling for kunst, kultur og kulturminner
Samarbeidsparter:
Riksantikvaren (RA)
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Vikna kommune
Praksis sivilarkitekter as
Prosjektansvarlig:
Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
 
 
Prosjektleder/redaktør:
 
Hilde Arna Tokle, NTFK
Prosjektansvarlig for Praksis sivilarkitekter as:
Pia Maria Gravbrøt, sivilarkitekt mnal