Om Gjæslingan

Sør-Gjæslingan
 

det fredete fiskeværet Namdalskysten

 


er tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke "Olavsrosa". Kvalitetsmerket blir
tildelt enestående produkt rotfestet i den norske kulturarven.   


"Fra fiskevær til værhardt ferieparadis": side1 side 2


Navn  øyer, holmer og skjær  Kart over Sør-Gjæslingan (1918)


Det kunne i gode år være 1300 fiskebåter i Sør-Gjæslingan og opptil 80 oppkjøpsskip og flere hundrede losjibåter.
Oppsyndmannen hadde nok med å registrere og plassere alle båtene og det fortelles at man kunne tørrskodd mellom enkelte øyer.

Gjæslingan har hatt stor økonomisk betydning fordi fiskeværet ligger i nærheten av rike fiskeplasser

Folk bosatte seg fast  Sør-Gjæslingan først etter 1520. Da hadde fiskebestanden Folla fått et kraftig oppsving. Jordfunn viser at det har bodd folk  Gjæslingan før den tid.

Fra 1610 og utover var en god tid for Sør-Gjæslingan. 400 båter rodde ut fra dette fiskeværet i Storsesongen. Hollandske handelsmenn kom til Sør-Gjæslingan for å bytte til seg fisk mot andre varer. Hollenderholmen er trolig oppkalt etter disse handelsfolka.

 

 

 

Vi takker alle som gir oss støtte til vårt arbeid i å dokumentere Sør-Gjæslingan Internett.


Sidene er støttet av


 

 

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune