Havbåra 

 

Gjæslingan Velforening - Havbåra

 

 

 

Nytt styre i Havbåra 2016

 

 

Nytt styre for kommende periode ble valgt årsmøtet tidligere i sommer. "Jeg Hanne Panne Berit Hellesø  fikk oppgaven med å være leder, mens jeg får 3 stabile gutter sammen med meg. Lars Halvar Nilssen, Hans Hartvik Nygård og Asle."

 

 

 

Markeringa av fredningen 8. juli 2011

 

Bilder og tekst: Jan Habberstad

 

1. oktober 2010 vedtok Kongen i statsråd å frede fiskeværet Sør-Gjeslingan som kulturmiljø

Formålet med fredningen erå ta vare på det særegne fiskeværet som kilde til kunnskap og opplevelser

for dagens og framtidas generasjonerSærliger det viktig å ta vare  kunnskapen om forholdet mellom

naturen, de foskjellige næringene, menneskenes levekår,samfunnet og den historiske utviklingen av fiskeværet.

Sør-Gjeslingan er et enestående eksempel  mange hundrede års værhistorie langs kysten

Det var et av de største ogviktigste fiskeværene sør for Lofoten. Verneverdiene er knyttet til et mangfoldig

særpreget bygningsmiljø og til spor i landskapet som viser hvordan folk har drevet jordbruk og utnyttet havets

ressurser.

 

Tekst til bildene under:

 

Mer enn 150 mennesker var samlet ved markeringen av fredningen. Her har Foldafjord sluppet av deltakerne skaia. Redningsskøyta Harald V ligger også her. 

 

Ordfører Karin Søraunet i Vikna ønsker velkommen til Sør-Gjeslingan. I samme følge fylkesordfører Gunnar Viken og landbruksminister Brekk.

 

Miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim holdt en engasjert tale. Han ankom kvelden før og er trolig den første norske minister som har overnattet Sør-Gjeslingan

Blant de som særskilt ble takket for god ivaretakelse av øyværet var 76 årige Valborg Thorvaldsen midt i bildet. Hun er medeier i Norges minste verneobjekt Katthuset Heimværet

 

Aldri før er Olav Duuns Mennesket og Maktene blitt framført mer kraftfullt, nettopp det stedet det skjedde.

 

Hildegunn Eggen var fenomunal denne dagen, i samspill med Toralf Sverre Devik og Tor Helge Moe (til venstre). 

 

Veronica Moen og Amanda Nilsen framførte sin egen vise.

 

Direktør Sigmund Alsaker ved Museet Midt IKSholdt enengasjerende tale om den lange veien mot et vernet kystmiljø.